Αρχική σελίδα  |  Η Εταιρεία  | 
Προϊόντα  |  Τεχνικό Λογισμικό-4M   |  Τεχνική Υποστήριξη  |  ΔΕΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΑ  |  Επικοινωνία

Υπηρεσίες Internet
Τυποποιημένα Πακέτα Λογισμικού
ERP Συστήματα
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Περιφερειακά
Η εταιρία έχει αναπτύξει εμπορικές συνεργασίες με κατασκευαστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Servers που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής και συνοδεύονται πάντοτε με την τεχνική υποστήριξη της Silicon :


Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη.