Αρχικ σελδα   Η Εταιρεα ΠρονταΤεχνικ Λογισμικ-4M | Τεχνικ Υποστριξη Πολιτικ ΑπορρτουΕπικοινωνα

Υπηρεσες Internet
Τυποποιημνα Πακτα Λογισμικο
ERP Συστματα
Περιφερειακ

Τι εναι;
Ολοκληρωμνο Πληροφοριακ Σστημα Διαχερισης Επιχειρησιακν Πρων (ERP-Enterprise Resource Planning System) για μεσαες επιχειρσεις που χουν αναπτξει σημαντικ μγεθος.

Τι περιλαμβνει;
Υποσστημα Εμπορικς Διαχερισης (ενδεικτικ Διαχεριση Αποθεμτων, Πωλσεων, Αγορν, Συντιθμενα Εδη, Ελεγχμενη Διακνηση Ειδν, Κιβωτιοποηση/Packing List), Advanced Order Processing, Αριθμο Σειρς, Παρτδες, Κοστολγηση Εισαγωγν, Sales & Marketing

Υποσστημα Οικονομικς Διαχερισης (ενδεικτικ Γενικ Λογιστικ, Αναλυτικ Λογιστικ, Διαχεριση Εισπρακτων & Πληρωτων Λογαριασμν, Χρηματοοικονομικ Διαχεριση, Cash Flow, Πιστωτικ Πολιτικ Πελατν, Τραπεζικο Λογαριασμο/Extraits, Τκοι Υπερημερας, Προπολογισμς Λογαριασμν, Μητρο Παγων/Αποσβσεις Παγων, Παραστατικ Παγων), Advanced Διαχεριση Παγων, Εναλλακτικ Λογιστικ Σχδια Διαχεριση Δανεων, Consolidation

Υποσστημα Διοικητικς Πληροφρησης/Προγραμματισμο (MIS Components (ενδεικτικ On Line Analytical Processing (OLAP) Viewer, Hierarchical Data Views (HDVs), Graph Viewer, Query Viewer, τοιμες Εκτυπσεις), Advanced Reporting Tools, Διαχεριση Προπολογισμν, Αναλυτικς Προπολογισμς και Απολογισμς Διοκησης

Υποσστημα Παραγωγς (ενδεικτικ Τεχνικς προδιαγραφς, Φασεολγια, Παραγωγς-Αναλσεις, Κοστολγηση παραγωγς) Υποσστημα Παραγωγς (ενδεικτικ Τεχνικς προδιαγραφς,
Φασεολγια, Παραγωγς-Αναλσεις, Κοστολγηση παραγωγς)

Euro ready, Διαχεριση ξνου νομσματος,
Multi-Company, e-business, Security System,
Προηγμνες δυναττητες Customisation


Σε ποιν απευθνεται;
Σε μεσαες επιχειρσεις με τζρο απ 1 εκατ. Ευρ και νω.

Ποι τα βασικ του πλεονεκτματα
Διασυνδει λα τα τμματα, τις λειτουργες και τις πληροφορες
μιας επιχερησης σε να στιβαρ, ομοιογενς και ενιαο Windows περιβλλον εργασας.

  • Προσφρει προηγμνες δυναττητες συντονισμο μεταξ των διαφρων υποσυστημτων της επιχερησης.
  • Παρχει δυναττητες σνθεσης γνσης απ τα πολπλοκα και πολυδιασπασμνα δεδομνα των συναλλαγν.
  • Εξασφαλζει στη διοκηση ολοκληρωμνη και καθαρ εικνα της επιχειρηματικς δραστηριτητας