Αρχική σελίδα  |  Η Εταιρεία  | 
Προϊόντα  |  Τεχνικό Λογισμικό-4Μ   |  Τεχνική Υποστήριξη  |  ΔΕΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΑ  |  Επικοινωνία

Υπηρεσίες Internet
Τυποποιημένα Πακέτα Λογισμικού
ERP Συστήματα
Περιφερειακά

Η Silicon διαθέτει στους πελάτες της το λογισμικό της LogicDis και της ALTEC Software και υποστηρίζει εκατοντάδες εγκαταστάσεις στην Βόρειο Ελλάδα. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν όλες τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης.

 • Εμπορική Διαχείριση
  Αποθήκη, Πελάτες, Πωλήσεις, Αγορές, Προμηθευτές
 • Λογιστικές εφαρμογές
  Έσοδα - Έξοδα
  Γενική Λογιστική
  Αναλυτική Λογιστική
 • Διαχείριση Ανθρώπινου δυναμικού
  Μισθοδοσία Διαχείριση προσωπικού
  Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού