Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία   Προϊόντα  | Τεχνικό Λογισμικό-4Μ | Τεχνική Υποστήριξη | Πολιτική ΑπορρήτουΕπικοινωνία

Ιστορικό

Σκοπός - Δραστηριότητες

Ανθρώπινο Δυναμικό

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επιχειρήσεις

Δημόσιο

Η Silicon παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών και είναι σε θέση να προτείνει και να υλοποιήσει αξιόπιστες και ανταγωνιστικές λύσεις που ανταποκρίνονται σε κάθε επιχείρηση.
Βασικός στόχος της εταιρίας είναι να κατανοεί και να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της με άμεσες και ποιοτικές υπηρεσίες από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της.
Η εταιρία δραστηριοποιείται και καλύπτει τους παρακάτω τομείς :

Συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών,
περιφερειακών Η/Υ και αναλωσίμων.

Μηχανογράφηση επιχειρήσεων.
(Προγράμματα εμπορικής διαχείρισης, λογιστικής, μισθοδοσίας

ERP Συστήματα 
(Enterprise Resource Planning)

Εξειδικευμένο Τεχνικό Λογισμικό για μηχανικούς
(Προγράμματα Αρχιτεκτονικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Στατικά, Διαχείρισης κατασκευαστικών έργων).

Δίκτυα-Επικοινωνία
(LAN, WAN, VPN)

Υπηρεσίες Internet
(Συνδρομές PSTN-ISDN-ADSL, Φιλοξενία - κατασκευή ιστοσελίδας.

Αυτοματισμός Γραφείου.
(Τηλεφωνικά κέντρα, Φωτοτυπικά, εξειδικευμένα προγράμματα)

Εκπαίδευση-Τεχνική Υποστήριξη
Η Silicon είναι εξουσιοδοτημένο κέντρο εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης των προϊόντων της.