Αρχική σελίδα  |  Η Εταιρεία  |  Προϊόντα  |  Τεχνικό Λογισμικό-4Μ   |  Τεχνική Υποστήριξη  |  ΔΕΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΑ  |  Επικοινωνία

Διαχείριση έργων ERGA
Στατικό STRAD
STRAD/AutoSTRAD αποτελεί την πιό Αξιόπιστη και Ολοκληρωμένη Λύση στα Στατικά, με 20ετή παράδοση και με πρωτεργάτη τον Γ. Βαδαλούκα. Χαρακτηρίζεται με Μοναδικές Σχεδιαστικές δυνατότητες (τόσο σε αυτόνομο σχεδιαστικό, όσο και στην πλατφόρμα του Autocad), και με την πιό αξιόπιστη υπολογιστική μηχανή. Το ευρύτερο περιβάλλον Στατικών περιλαμβάνει ολόκληρο το φάσμα εφαρμογών Πολιτικού Μηχανικού (Χωρικό Πλαίσιο Οπλισμένου Σκυροδέματος, Πεπερασμένα Στοιχεία, Μεταλλικές Κατασκευές, Τοίχους Αντιστήριξης, Πεσσούς, Πισίνες κλπ).

Αναλυτικές ΠληροφορίεςΤαχύτητα και ευκολία στην περιγραφή του φορέα (2D & 3D) σε προηγμένο σχεδιαστικό περιβάλλον, αυτόνομο ή στο AutoCAD (με κοινή λειτουργικότητα και μορφή αρχείων Dwg και στις δύο περιπτώσεις) Πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας αλλά και δυνατότητα προσαρμογής περιπτώσεων που απαιτούν ειδική προσομοίωση Υπολογιστικό περιβάλλον με εύρος παραμετροποίησης και μοντελοποίησης, ακρίβεια και διαφάνεια στους υπολογισμούς, αξιοπιστία και τεκμηρίωση στα αποτελέσματα Δυναμικά προγράμματα επέκτασης (Αναπτύγματα Δοκών και Κατάλογοι Οπλισμών, Πεπερασμένα Στοιχεία Πλακών, επίλυση με Επιφανειακά Πεπερασμένα Στοιχεία, Στοιχεία Φέρουσας Τοιχοποιίας, Αποκατάσταση βλαβών κ.α.) Συμπαγής συνεργασία με Αρχιτεκτονικό IDEA και όλα τα πακέτα της 4Μ