Αρχικ σελδα Η Εταιρεα | Προντα | Τεχνικ Λογισμικ-4Μ | Τεχνικ Υποστριξη Πολιτικ Απορρτου | Επικοινωνα

Διαχεριση ργων ERGA
Στατικ STRAD

 
 
STRAD/AutoSTRAD αποτελε την πι Αξιπιστη και Ολοκληρωμνη Λση στα Στατικ, με 20ετ παρδοση και με πρωτεργτη τον Γ. Βαδαλοκα. Χαρακτηρζεται με Μοναδικς Σχεδιαστικς δυναττητες (τσο σε αυτνομο σχεδιαστικ, σο και στην πλατφρμα του Autocad), και με την πι αξιπιστη υπολογιστικ μηχαν. Το ευρτερο περιβλλον Στατικν περιλαμβνει ολκληρο το φσμα εφαρμογν Πολιτικο Μηχανικο (Χωρικ Πλασιο Οπλισμνου Σκυροδματος, Πεπερασμνα Στοιχεα, Μεταλλικς Κατασκευς, Τοχους Αντιστριξης, Πεσσος, Πισνες κλπ).

Αναλυτικς Πληροφορες
 
Ταχτητα και ευκολα στην περιγραφ του φορα (2D & 3D) σε προηγμνο σχεδιαστικ περιβλλον, αυτνομο στο AutoCAD (με κοιν λειτουργικτητα και μορφ αρχεων Dwg και στις δο περιπτσεις) Πιστ εφαρμογ της νομοθεσας αλλ και δυναττητα προσαρμογς περιπτσεων που απαιτον ειδικ προσομοωση Υπολογιστικ περιβλλον με ερος παραμετροποησης και μοντελοποησης, ακρβεια και διαφνεια στους υπολογισμος, αξιοπιστα και τεκμηρωση στα αποτελσματα Δυναμικ προγρμματα επκτασης (Αναπτγματα Δοκν και Κατλογοι Οπλισμν, Πεπερασμνα Στοιχεα Πλακν, επλυση με Επιφανειακ Πεπερασμνα Στοιχεα, Στοιχεα Φρουσας Τοιχοποιας, Αποκατσταση βλαβν κ.α.) Συμπαγς συνεργασα με Αρχιτεκτονικ IDEA και λα τα πακτα της 4Μ