Αρχική σελίδα | Η Εταιρεία | Προϊόντα | Τεχνικό Λογισμικό-4Μ | Τεχνική Υποστήριξη | Πολιτική Απορρήτου | Επικοινωνία

Διαχείριση έργων ERGA
Μελέτες άδειας ADEIA
 
To Πακέτο ADEIA καλύπτει τις ανάγκες έκδοσης Οικοδομικών Αδειώνκαι αποτελείται από τα προγράμματα των Αμοιβών (Φορολογικών-ΙΚΑ κλπ), Ελ. Κόστους, Προϋπολογισμού, Πυρασφάλειας, Θερμομόνωσης, Κατανομής Χιλιοστών, Προστίμων, και Χρονικού Προγραμματισμού. Η έκδοση ADEIA-Plus περιλαμβάνει επιπλέον και τις εφαρμογές της Υδρευσης, της Αποχέτευσης και των Καυσίμων Αερίων

Αναλυτικές Πληροφορίες