Αρχική σελίδα  |  Η Εταιρεία  |  Προϊόντα  |  Τεχνικό Λογισμικό-4Μ   |  Τεχνική Υποστήριξη  |  ΔΕΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΑ  |  Επικοινωνία


Διαχείριση έργων ERGA
Μελέτες άδειας ADEIA


To Πακέτο ADEIA καλύπτει τις ανάγκες έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και αποτελείται από τα προγράμματα των Αμοιβών (Φορολογικών-ΙΚΑ κλπ), Ελ. Κόστους, Προϋπολογισμού, Πυρασφάλειας, Θερμομόνωσης, Κατανομής Χιλιοστών, Προστίμων, και Χρονικού Προγραμματισμού. Η έκδοση ADEIA-Plus περιλαμβάνει επιπλέον και τις εφαρμογές της Υδρευσης, της Αποχέτευσης και των Καυσίμων Αερίων

Αναλυτικές Πληροφορίες