Αρχική σελίδα  |  Η Εταιρεία  |  Προϊόντα  |  Τεχνικό Λογισμικό-4Μ   |  Τεχνική Υποστήριξη  | ΔΕΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΑ  |  Επικοινωνία

Διαχείριση έργων ERGA
Τα ERGA αποτελούν την πιό σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση στην διαχείριση των έργων, ιδιωτικών και δημόσιων. Λειτουργούν αυτόνομα ή σε δίκτυο (client server), ξεχωρίζουν για την προηγμένη τεχνολογία τους (report generator αξιώσεων, ανοιχτή επικοινωνία με word, excel κλπ, live update τιμαριθμικών & συντελεστών κ.α.) και είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στο Ευρώ. Τα δέκα προγράμματα του πακέτου είναι οργανωμένα σε τρείς ομάδες, ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ, ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ και ΕΡΓΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ.

Αναλυτικές ΠληροφορίεςΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ: ΤΕΥΧΗ: Προκοστολόγηση Εργων-Τεύχη, ΓΡΑΦΕΣ: Σύνταξη Προδιαγραφών
ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ: ΤΙΜΕΣ: Νέες Τιμές, ΕΡΓΟ: Παρακολούθηση Δημ. Εργων, ΤΥΠΟΣ: Μαθηματικός Τύπος Αναδόχου, ΡΟΕΣ: Οικονομική Παρακολούθηση, ΜΕΤΡΟ: Επιμετρήσεις-Προμετρήσεις, ΧΡΟΝΟΣ: Χρονικός Προγραμματισμός
ΕΡΓΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Ελεγχος Ασφάλειας, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Ποιότητα Εργων (ISO 10005)