Εταιρεία

Η εταιρία δραστηριοποιείται και καλύπτει τους παρακάτω τομείς :

Συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών,
περιφερειακών Η/Υ και αναλωσίμων.

Μηχανογράφηση επιχειρήσεων.
(Προγράμματα εμπορικής διαχείρισης, λογιστικής, μισθοδοσίας κ.α.)

ERP Συστήματα 
(Enterprise Resource Planning)

Δίκτυα-Επικοινωνία
(LAN, WAN, VPN)

Υπηρεσίες Internet
(Συνδρομές, Φιλοξενία – κατασκευή ιστοσελίδας)

Αυτοματισμός Γραφείου.
(Τηλεφωνικά κέντρα, Φωτοτυπικά, εξειδικευμένα προγράμματα)

Εκπαίδευση-Τεχνική Υποστήριξη
Η Silicon είναι εξουσιοδοτημένο κέντρο εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης των προϊόντων της.