Επικοινωνία

Αγίου Δημητρίου 75, ΤΚ 54633, Θεσσαλονίκη, 

Τηλ. 2310240077, mail: silicon@silicon.gr