Η Εταιρεία  |  Προϊόντα  |  Τεχνικό Λογισμικό-4Μ   |  Τεχνική Υποστήριξη  |  ΔΕΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΑ  |  Επικοινωνία


Αγίου Δημητρίου 75, Θεσσαλονίκη T.K. 54633,
Τηλ. 2310 240.077,
Fax 2310 278.328

d e s i g n   b y   A K S I U M